Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Crearea contului de client și comandarea produselor prin intermediul magazinului online ghemotoc.ro este considerat consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. S.C. Calin Company Junior S.R.L nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a Regulamentului General privind Protecția Datelor (EU GDPR 679/2016), S.C. Calin Company Junior S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea ghemotoc.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care S.C. Calin Company Junior S.R.L poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate promovării și/sau comercializării serviciilor și/sau produselor S.C. Calin Company Junior S.R.L, cum ar fi:

 • evidența calității de „membru” a utilizatorilor www.ghemotoc.ro;
 • procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor www.ghemotoc.ro;
 • oferirea de produse către dumneavoastră;
 • facturarea produselor oferite;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
 •  realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor oferite prin intermediul www.ghemotoc.ro;
 •  contactarea utilizatorilor (prin e-mail, mesaje text, telefon) în legătură cu produse aparținând S.C. Calin Company Junior S.R.L sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens);
 •  înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

 1. să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și/sau GDPR;
 2. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
 3. să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail sau înscris, către S.C. Calin Company Junior S.R.L.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul site-ului www.ghemotoc.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul www.ghemotoc.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Site-ul www.ghemotoc.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

Dezabonare:

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la www.ghemotoc.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conținut în e-mail. Dezabonarea de la newsletter se face online.

Confidențialitate:

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice altă dată de identificare a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul www.ghemotoc.ro, prin posta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum: întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

S.C. Calin Company Junior S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții

Respectăm confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. Noi prelucrăm datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale.

Datele cu caracter personal sunt colectate cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, sau la solicitarea noastră, de exemplu prin unul din formularele online utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă, formularul de înregistrare etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), participarea la tombole, concursuri, programe de fidelitate, campanii promoționale etc.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

 

S.C. Calin Company Junior S.R.L nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, modificarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea

Pentru a accesa website-ul www.ghemotoc.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității comerciale sau abonarea la newsletter-ele noastre, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens vom prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către noi sunt clienții persoane fizice / juridice ai Jucarie Plus Aventura

 

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor noastre, dumneavoastră sunteți informat/a și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor în ceia ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al S.C. Calin Company Junior S.R.L, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile și produsele S.C. Calin Company Junior S.R.L.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • informarea clienților privind situația contului lor de pe www.ghemotoc.ro;
 • informarea clienților privind evoluția și starea comenzilor;
 • derularea activității comerciale a S.C. Calin Company Junior S.R.L;
 • facturarea și încasarea contravalorii produselor;
 • marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
 • gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • activități de audit și control/supraveghere;
 • arhivare, scopuri statistice;
 • soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresă de email, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de noi cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile noastre, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener de-al nostru, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. Calin Company Junior S.R.L, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care S.C. Calin Company Junior S.R.L intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct (dacă persoanele vizate au optat în acest sens), veți fi informați în prealabil. Dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de noi, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea noastră, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relația cu S.C. Calin Company Junior S.R.L, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, S.C. Calin Company Junior S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, pană în momentul în care dumneavoastră veți exercita dreptul de opoziție / de ștergere (cu excepția situației în care prelucrăm datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. Calin Company Junior S.R.L pe durata de timp prevăzută în procedurile interne și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizam metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce noi depunem toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul www.ghemotoc.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și masuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare

În cazul plaților efectuate cu cardul (achiziționarea produselor online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu S.C. Calin Company Junior S.R.L. In vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu noi garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

Drepturile dumneavoastră

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează prin consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată S.C. Calin Company Junior S.R.L., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către S.C. Calin Company Junior S.R.L să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către S.C. Calin Company Junior S.R.L constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite și/sau derularea activității comerciale.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea oricărui drept prevăzut de legislația internă și / sau europeană (cu referire în special la EU GDPR) dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale (DPO) din cadrul S.C. Calin Company Junior S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: calin.company@yahoo.com. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

 

Toate aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.ghemotoc.ro, se vor considera acceptate noile prevederi.